Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2020 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

 

meld 6 2020

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia  8 do 15 marca 2020 roku odnotowano spadek  zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, największy w trzech województwach (pomorskim, łódzkim i śląskim). W jednym województwie Polski nastąpił wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne (świętokrzyskim).

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 8  do 15 marca 2020 roku zgłoszono 158 677 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę (średnia dzienna zapadalność w okresie 8-15.03.2020 r. wyniosła 51,67 na 100 tys. ludności i była znacznie niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 8 -15.03.2020 r. odnotowano siedem zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 2 265 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 717 osób mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym 1 142 dzieci do 14 roku życia (tj. o 514 dzieci mniej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wynosiła  27,95 na 100 tys. ludności i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W analizowanym okresie lekarze rodzinni skierowali 19 osób do szpitala, głównie z powodu objawów ze strony układu oddechowego. 

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 1 września 2019 r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 38 406 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę u 46 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę (u 43 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowania na grypę typu A oraz trzy zachorowania na grypę typu B).