W dniu 10 marca br. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie  Wlkp. uczestniczył w zwołanym przez Wojewodę spotkaniu ze starostami województwa lubuskiego.

Spotkanie dotyczyło omówienia miejsc kwarantanny, w związku z rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19 w Polsce.