Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 marca 2020 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

meldunek nr 5 grypa 2020

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia  1 do 7 marca 2020 roku odnotowano spadek  zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, największy w trzech województwach (podlaskim, pomorskim i lubelskim). W czterech województwach Polski nastąpił wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne (zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim).

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 1 do 7 marca 2020 roku zgłoszono 211 572  zachorowania na grypę i podejrzenia zachorowań na grypę (średnia dzienna zapadalność w okresie 1-7.03.2020 r. wyniosła 78,74 na 100 tys. ludności i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 1-7.03.2020 r. odnotowano siedem zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 2 982 osoby z terenu województwa lubuskiego (tj. o 438 osób więcej niż w poprzednim tygodniu), w tym 1 656 dzieci do 14 roku życia (tj. o 251 dzieci więcej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wynosiła  42,05 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W analizowanym okresie lekarze rodzinni skierowali 19 osób do szpitala. 

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 1 września 2019 r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 36 141 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę u 35 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę (u 34 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowania na grypę typu A oraz jedno zachorowanie na grypę typu B).