Meldunek nr 3                                                                                                11 lutego 2020 r.

 

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 lutego 2020 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

 

 

mel3.jpg

 

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 1 do 7 lutego 2019 roku odnotowano spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, największy w dwóch województwach (małopolskim i kujawsko-pomorskim). W pozostałych województwach Polski utrzymuje się wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, największy wzrost odnotowano w czterech województwach (mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim i pomorskim).

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 1 do 7 stycznia 2020 roku zgłoszono 193 482 zachorowania na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę (średnia dzienna zapadalność w okresie 1-7.02.2020 r. wyniosła 72,01 na 100 tys. ludności i była znacznie wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 1-7.02.2020 r. odnotowano dwa zgony z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 1 712 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 351 osób mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym 895 dzieci do 14 roku życia (tj. o 302 dzieci mniej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wynosiła 24,14 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W analizowanym okresie lekarze rodzinni skierowali 13 osób do szpitala.

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 1 września 2019 r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 27 168 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę u 31 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę (u 30 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowania na grypę typu A oraz jedno zachorowanie na grypę typu B).