W dniu 8 lutego br. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. włączyła się w zorganizowany Dzień Otwarty Ośrodka Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego.

W tym dniu, wszyscy przybyli mogli m.in. skorzystać z porady lekarza onkologa, skontrolować poziom cukru i ciśnienia, otrzymać kupon na bezpłatne badania laboratoryjne markerów antynowotworowych, a także odbyć niecodzienną wycieczkę po Oddziale Radioterapii.

Ponadto, w punkcie WSSE można było skorzystać  z bezpłatnych konsultacji  w zakresie profilaktyki nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi i jąder oraz profilaktyki nadwagi i otyłości. Pracownicy uczyli również wszystkich chętnych samobadania piersi i jąder na fantomach. Dodatkowo wykonywali bezpłatne pomiary tkanki tłuszczowej i BMI.