Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lutego 2020 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

meldunek grypowy 02 tendencja wzrostowa

 

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 23 do 31 stycznia 2020 roku odnotowano wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne. Największy wzrost odnotowano w czterech województwach Polski (wielkopolskim, małopolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim). W jednym województwie Polski nastąpił spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne (świętokrzyskim).

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 23 do 31 stycznia 2020 roku zgłoszono 204 726 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę (średnia dzienna zapadalność w okresie 23-31.01.2020 r. wyniosła 59,26 na 100 tys. ludności i była znacznie wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 23-31.01.2020 r. odnotowano pięć zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 2 063 osoby z terenu województwa lubuskiego (tj. o 606 osób więcej niż w poprzednim tygodniu), w tym 1 197 dzieci do 14 roku życia (tj. o 447 dzieci więcej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wynosiła 22,63 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W analizowanym okresie lekarze rodzinni skierowali 3 osoby do szpitala. 

Od początku sezonu epidemicznego 2019/2020 tj. od 1 września 2019 r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 25 456 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę u 26 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę (u 25 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowania na grypę typu A oraz jedno zachorowanie na grypę typu B).