DATA AKTUALIZACJI 03.04.2020

Informacja o sytuacji epidemiologicznej i prowadzonego nadzoru w zakresie koronawirusa w województwie lubuskim

(stan na 03.04.2020, godz. 10.00)

  • liczba osób poddana kwarantannie: 309,
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem: 23,
  • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 639.

 

Materiały edukacyjne  nt. zakażeń nowym koronawirusem (2019-nCoV)

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przekazuje w załączeniu materiały edukacyjne, opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny  nt. zakażeń nowym koronawirusem (2019-nCoV).

Jednocześnie, przypominamy, iż codziennie aktualizowane komunikaty dla osób podróżujących nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej zamieszczane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/home

https://gov.pl/koronawirus

aktualne kwarantana 

Komunikat – pomoc dla osób objętych kwarantanną – aktualne informacje i zalecenia na temat koronawirusa

 

 kwarantanna

 

kwarantanna3

 

 

kwarantanna6

ULOTKA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA - JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU

Zasady postępowania - samoloty

Postępowanie dla podróżujących

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Zalecenia GIS dotyczące postępowania przeciwepidemicznego dla Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie imprez masowych

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców uczniów

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach.

Komunikat dotyczący zamknięcia granic Polski w związku z koronawirusem

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa

Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

Apel LPWIS do pracodawców w sprawie zawieszenia praktyk zawodowych

Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie LPWIS w Gorzowie Wlkp. w sprawie zaleceń dla branży pogrzebowej – przedsiębiorstw działających w województwie lubuskim, zarządców  cmentarzy, a także instytucji kościelnych i związków wyznaniowych – w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2  i rozprzestrzeniania się wywołanej przez tego wirusa choroby zakaźnej COVID-19 u ludzi

 

W załączniku zamieszczamy wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARA; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny) opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie

Procedura pobierania materiału do badań