W dniu 8 października 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla kierowników i pracowników pionu Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Stacji Sanitarno–Epidemiologicznych województwa lubuskiego w zakresie stosowania systemu TRACES-NT, który będzie funkcjonował od 14 grudnia 2019 r. System ten umożliwi wystawianie i obsługę dokumentów CHED-D przy imporcie towarów z krajów trzecich do Polski i innych państw członkowskich UE.