resized 20191001 093543Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Tornistra pracownicy Oddziału Higieny  Dzieci  i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., kontynuowali ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów i plecaków w Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wlkp. Podczas prowadzenia badań pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  zwracali również uwagę, czy placówka zapewnia uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów  w szkole, zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Akcja będzie kontynuowana na terenie województwa lubuskiego.