fas copyWrzesień to miesiąc, w którym obchodzony jest  Światowy Dzień FAS, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy  osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym oraz uświadomienie przyszłym matkom szkodliwości skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego negatywnego wpływu na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy rozwój dziecka.

FAS  to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód. Alkohol, działając na nienarodzone dziecko, powoduje m.in. powstawanie zmian w budowie ciała, wad rozwojowych wielu narządów, może także uszkodzić ośrodkowy układ nerwowy.

Co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym.