I. z zakresu higieny dzieci i młodzieży:

1.       

Liczba zarejestrowanych turnusów w bazie MEN:

111

2.       

Liczba przeprowadzonych kontroli:

16

3.       

Liczba uczestników skontrolowanych turnusów:

742

4.       

Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty:

0

5.       

Liczba turnusów, na których stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny:

0

6.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0

7.       

Liczba wydanych decyzji:

0

8.       

Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie:

0

9.       

Inne informacje:

2 kontrole przeprowadzono wspólnie z pracownikami innego Oddziału PSSE (Higieną Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku),

2 kontrole przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Straży Pożarnej oraz Policji.

4

II. z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i kosmetyków:

1.       

Liczba kontroli bloków żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży:

4

2.       

Liczba miejsc, w których odnotowano nieprawidłowości oraz stwierdzone uchybienia:

0

3.       

Liczba wydanych decyzji:

0

4.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0