dsc02964W dniu 13 sierpnia br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych, przeznaczone dla dyrektorów szpitali, zastępców dyrektorów ds. medycznych, pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wykład pt. „Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń diagnozowanych w szpitalach woj. lubuskiego" przedstawił  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.