img 1540 midi copyW dniu 12 sierpnia br. Wicewojewoda Lubuski zwołał kolejną konferencję prasową dotyczącą sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim po wykryciu bakterii Klebsiella Pneumoniae w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, w której uczestniczył również Lubuski Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.