img 7950 midiW dniu 8 czerwca br. Z-ca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. uczestniczył w konferencji podsumowującej działania  służb, które brały udział w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu.