Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lutego 2019 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

meldunek grypa luty

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 23 do 31 stycznia 2019 roku odnotowano spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne tylko w czterech województwach Polski (zachodniopomorskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i małopolskim), w pozostałych województwach utrzymuje się wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne. Największy wzrost odnotowano w siedmiu województwach (pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskimi, lubelskim, opolskim i śląskim).

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 23 do 31 stycznia 2019 roku zgłoszono 227 951 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 23-31.01.2019 r. wyniosła 65,94 na 100 tys. ludności i była znacznie wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 23-31.01.2019 r. odnotowano siedem zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 1430 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 464 osób więcej niż w poprzednim tygodniu), w tym 535  dzieci do 14 roku życia (tj. o 53 dzieci więcej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wynosiła 15,65 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W analizowanym okresie lekarze rodzinni skierowali 10 osób do szpitala z objawami ze strony układu oddechowego. 

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 1 września 2018r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 19 159 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, nie rejestrowano przypadków zachorowań potwierdzonych laboratoryjnie.