W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Wojewoda Lubuski  zwołał w dniu 11 stycznia 2019 r. konferencję prasową, w której uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,  Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Lubuski Kurator Oświaty oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

 

Wojewoda zobowiązał wszystkie służby do wzmożenia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży odpoczywającej podczas ferii zimowych.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna  województwa lubuskiego zaplanowała narady zwychowawcami i opiekunami oraz kadrą kierowniczą placówek organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne w formie wykładów i ćwiczeń warsztatowych, instruktaże, punkty informacyjno-edukacyjne, konkursy wiedzy, edukowanie pracowników oraz właścicieli sklepów spożywczo-monopolowych w aspekcie konsekwencji prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz  kontrole placówek zimowego wypoczynku. Na stronach internetowych i Facebooku WSSE i PSSE zamieszczane są tematyczne informacje oraz komunikaty promujące bezpieczne formy spędzania wolnego czasu.

 

Pozostałe służby zobowiązały się do podjęcia intensywnych czynności szczególnie w ruchu drogowym m.in. liczne kontrole autokarów, którymi najmłodsi pojadą na ferie, patroli punktów sprzedaży alkoholu, monitorowania centrów rozrywek i placówek zimowego wypoczynku.