Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 stycznia 2019 r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na terenie województwa lubuskiego.

meld 7 2019

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje,  że w okresie od dnia 16-22 grudnia 2018 roku nastąpił spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne w czterech województwach Polski (opolskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie), w pozostałych  województwach  odnotowano nieznaczny wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 16-22 grudnia  2018 roku zgłoszono 124 773  zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 16-22.12.2018r. wyniosła 46,38 na 100 tys. ludności i była nieco wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 16-22.12.2018 r. nie odnotowano zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 964 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 360 osób mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym 524 dzieci do 14 roku życia (tj. o 177 osób mniej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wyniosła 13,54 na 100 tys. ludności i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekarze rodzinni nie skierowali żadnej osoby do szpitala. 

Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 1 września 2018r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 13 426 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, nie rejestrowano przypadków zachorowań potwierdzonych laboratoryjnie.