Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego w dniu 26 listopada br. zainicjowała działania wskazujące możliwości i umiejętności  radzenia sobie ze stresem i harmonijnym funkcjonowaniem w społeczeństwie, poprzez zorganizowanie konferencji poświęconej zagadnieniom stresu wśród dzieci i młodzieży pt. „Stres - problemem dnia dzisiejszego. Rodzina - szkoła - społeczeństwo”.

W trakcie konferencji eksperci z dziedziny psychologii, socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz edukacji i komunikacji międzypokoleniowej omówili m.in. współczesne problemy dzieci i młodzieży, badania dotyczące zdrowia psychicznego młodzieży oraz sposoby redukcji napięcia i stresu.

Konferencja została wysoko oceniona przez zaproszonych gości, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie, który mamy nadzieję opracujemy i wdrożymy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, we współpracy z władzami lokalnymi.

Gośćmi konferencji byli: przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, i Lubuskiego Kuratora Oświaty, dyrektorzy  i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, nauczyciele akademiccy, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz Państwowi Powiatowi Inspektorzy  Sanitarni i pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

W załączeniu materiały szkoleniowe.

Zdrowie psychiczne nastolatków

Stres-przyjaciel, czy wróg?