zdjęcie seniorzy

W dniu  8 października 2018 r. na placu Nieznanego Żołnierza uroczyście rozpoczęto Gorzowskie Dni Seniora organizowane przez  Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie osób w wieku 60+ do aktywnego stylu życia, rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy i integracji międzypokoleniowej.

 

Dla seniorów zaplanowano wiele ogólnodostępnych i nieodpłatnych atrakcji: krótkie wykłady, warsztaty, zajęcia sportowe, wycieczki, wystawy twórczości seniorów itp. Całość wydarzeń zakończy Bal Seniora, który odbędzie się 13 października br. w Miejskim Centrum Kultury Zawarcie.

 

W organizację Gorzowskiego Tygodnia Seniora zaangażowało się wielu partnerów: podmioty działające na rzecz osób starszych, organizacje pozarządowe i  instytucje, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE w Gorzowie Wlkp. przedstawił wykład dotyczący szczepień ochronnych dla seniorów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 

 

Więcej informacji na temat powyższych wydarzeń można znaleźć  na stronie internetowej pod adresem http://www.gorzow.pl/PL/3235/5957/Gorzowski_Tydzien_Seniora/k/