Dnia 05.10.2018r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie, z elementami warsztatowymi, pn. „Dopalacze- adekwatne reagowanie na zagrożenia”. Szkolenie stanowiło kontynuację dwóch edycji szkoleń „Dopalacze – czym są i jak działają”, które były realizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i przez Stowarzyszenie MONAR – Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w 2017r. W przedsięwzięciu uczestniczyli pracownicy promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych terenu województwa lubuskiego, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z profilaktyką uzależnień.

     Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji personalnych pracowników, poprzez poznanie technik stosowanych przez specjalistów ds. uzależnień, które będą przydatne w kontakcie z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz w obsłudze infolinii „dopalaczowej”.