Dzień 1 października został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej, Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Celem przedsięwzięcia jest poinformowanie o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. 

W ramach powyższego zaplanowano edukację uczniów na temat prawidłowego pakowania tornistra  i skutków zdrowotnych noszenia ciężkiego tornistra oraz działania   pozwalające ocenić stopień obciążenia uczniów tornistrami i plecakami.

Jednym z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest bowiem kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. 

Z badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną z terenu województwa lubuskiego w roku szkolnym 2017/2018, w których udział wzięło 8105 uczniów klas I – VII z 53 szkół podstawowych (4732 uczniów 24 szkół podstawowych na terenie miast oraz 3373 uczniów 29 szkół podstawowych na terenie wsi) wynika, że za ciężki tornister nosiło 3890 badanych  (46% uczniów w szkołach miejskich i 51% uczniów w szkołach wiejskich).  Porównując opisywane badania do lat ubiegłych, można zauważyć jednak poprawę  pod względem obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków (wykres poniżej).

wykres

Podczas prowadzonych badań pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwracali również uwagę na realizację przez dyrektorów szkół zapisów § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003r.nr 6, poz. 69 z póź. zm.), które mówią, iż „w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych”. Kontrole wykazały, iż spośród 53 skontrolowanych szkół, w 33 zapewniono uczniom indywidualne szafki, natomiast w pozostałych 20 szkołach uczniowie mieli możliwość pozostawienia swoich przyborów szkolnych w wyznaczonych miejscach, w salach lekcyjnych.

 

W załączeniu ulotka