Instytut Matki i Dziecka we współpracy z Ministerstwem Zdrowia organizuje konferencję pt. „Szczepienia Ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych” adresowaną w szczególności do lekarzy rodzinnych i pediatrów.

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia: rola i skuteczność szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym, bezpieczeństwo szczepień ochronnych, korzyści i zagrożenia związane ze szczepieniem szczególnych grup pacjentów, groźba nawrotu chorób zakaźnych wyeliminowanych przez szczepienia oraz poprawa komunikacji pomiędzy lekarzem a rodzicem.

Organizatorami merytorycznymi przedsięwzięcia są prof. Ewa Helwich – Krajowy Konsultant ds. Neonatologii oraz prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się  29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji o konferencji zostało zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu:

http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych