1. z zakresu higieny dzieci i młodzieży:

1.       

Liczba zarejestrowanych turnusów w bazie MEN:

54

2.       

Liczba przeprowadzonych kontroli:

15

3.       

Liczba uczestników skontrolowanych turnusów:

586

4.       

Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty:

0

5.       

Liczba turnusów, na których stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny:

0

6.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0

7.       

Liczba wydanych decyzji:

0

8.       

Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie:

0

9.       

Inne informacje:

-      3 kontrole przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami innych służb, tj.: Policji, Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty

-      2 kontrole przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami  innych Oddziałów PSSE, tj.: Higieną Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

5

  1. z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i kosmetyków:

1.       

Liczba kontroli bloków żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży:

2

2.       

Liczba miejsc, w których odnotowano nieprawidłowości oraz stwierdzone uchybienia:

0

3.       

Liczba wydanych decyzji:

0

4.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0