Wakacje to dla młodzieży nie tylko czas beztroskiej zabawy i odpoczynku, ale również okres trudnych wyborów i nowych sytuacji, w których nie zawsze wiedzą jak się zachować. Młodzi ludzie, często pozbawieni opieki dorosłych, zaczynają popełniać błędy, które mogą wpłynąć na całe ich dalsze życie. W czasie wakacji czując dużo większą swobodę, młodzież próbuje nowych, często niebezpiecznych zachowań. Zażywanie alkoholu, narkotyków czy dopalaczy, to niektóre z nich.

W przypadku problemów ze swoimi podopiecznymi rodzice, opiekunowie i wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z poniższych kontaktów do różnych  instytucji zajmujących się powyższą tematyką:

 • 800 060 800 – całodobowa infolinia dopalaczowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pod wskazanym numerem można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz możliwości pomocy i leczenia. Dzwoniąc na infolinię  można także przekazać informacje, które mogą ułatwić służbom dotrzeć do osób produkujących lub rozprowadzających dopalacze.

 • 800 100 100 - bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom, które przeżywają kłopoty i trudności, takie jak: cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, agresja i przemoc w szkole, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja, obniżony nastrój, zaburzenia odżywiania i inne (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 -15.00);

 • 116 000 – telefon obsługiwany przez specjalistów Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na który mogą dzwonić rodzice i opiekunowie, którym zaginęło dziecko, ale także nastolatkowie, którzy uciekli z domu i potrzebują pomocy oraz ludzie, którzy mogą pomóc w odnalezieniu osób zaginionych (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 -17.00 i weekendy w godz. 11.00 – 13.00);

 • 116 123numer Kryzysowego Telefonu Zaufania, pod który mogą dzwonić rodzice, którzy potrzebują wsparcia w procesie wychowawczym (telefon czynny codziennie  w godz. 14.00 -22.00);

 • 801 199 990 – ogólnopolski telefon zaufania Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomani dla osób używających narkotyki i ich bliskich (telefon czynny codziennie  w godz. 16.00 -21.00);

 • 801 140 068 – ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -20.00);

 • 801 888 448 – telefon zaufania prowadzony przez specjalistów z Krajowego Centrum ds. AIDS, dla osób mających wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -21.00);

 • 801 108 108 – Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym dla osób uzależnionych (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 -19.00).

              

 • W związku z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z zażywaniem substancji psychoaktywnych Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego w trakcie wakacyjnych imprez plenerowych organizuje tematyczną kampanię edukacyjną adresowaną do młodzieży, ich rodziców i opiekunów.            W najbliższym czasie Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. zorganizuje punkt informacyjno – edukacyjny w trakcie trwania Festiwalu PolAndRock 2018, w centrum miasta Kostrzyna nad Odrą. W punkcie udzielane będą porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie szkodliwości zażywania dopalaczy. Osoby zainteresowane będą mogły również  zbadać poziom alkoholu i tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, skorzystać z alko i narkogogli symulujących stan odurzenia po spożyciu alkoholu lub narkotyków, a także zaopatrzyć się w tematyczne materiały edukacyjne.