1. z zakresu higieny dzieci i młodzieży:

1.       

Liczba zarejestrowanych turnusów w bazie MEN:

93

2.       

Liczba przeprowadzonych kontroli:

40

3.       

Liczba uczestników skontrolowanych turnusów:

2176

4.       

Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty:

0

5.       

Liczba turnusów, na których stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny:

-        brak ciepłej wody,

-        brak środków do dezynfekcji,

-        brak zorganizowanego miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

-        brak prawidłowej wentylacji w pokojach.

5

6.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0

7.       

Liczba wydanych decyzji:

0

8.       

Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie:

0

9.       

Inne informacje:

-      6 kontroli przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami innych służb, tj.: Policji, Straży Pożarnej,

-      12 kontroli przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami  innych Oddziałów PSSE, tj.: Promocją Zdrowia i Oświatą Zdrowotną, Higieną Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia                       i Kosmetyków.

18

  1. z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i kosmetyków:

1.       

Liczba kontroli bloków żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży:

12

2.       

Liczba miejsc, w których odnotowano nieprawidłowości oraz stwierdzone uchybienia:

-        brak informacji o alergenach występujących w produkowanych posiłkach,

1

3.       

Liczba wydanych decyzji:

0

4.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0