Informacja  z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

na terenie województwa lubuskiego

w okresie od 25 czerwca do 01 lipca 2018r.

 

 

  1. z zakresu higieny dzieci i młodzieży:

1.       

Liczba zarejestrowanych turnusów w bazie MEN:

88

2.       

Liczba przeprowadzonych kontroli:

32

3.       

Liczba uczestników skontrolowanych turnusów:

1145

4.       

Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty:

0

5.       

Liczba turnusów, na których stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny:

- brak pełnej dokumentacji dotyczącej organizacji obozu, niewłaściwe przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników wypoczynku (miejsc noclegowych, miejsca do przygotowywania                  i spożywania posiłków, sanitariatów).

W związku z powyższym wydano zalecenia.

1

6.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0

7.       

Liczba wydanych decyzji:

0

8.       

Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie:

0

9.       

Inne informacje:

-        13 kontroli przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami innych służb, tj.: Policji, Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty

-        3 kontrole przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami  innych Oddziałów PSSE, tj.: Higieną Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

16

 

 

  1. z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i kosmetyków:

1.       

Liczba kontroli bloków żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży:

3

2.       

Liczba miejsc, w których odnotowano nieprawidłowości oraz stwierdzone nieprawidłowości:

0

3.       

Liczba wydanych decyzji:

0

4.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0