Dnia 19 czerwca na zaproszenie Wojewody Lubuskiego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. włączyła się w obchody festynu edukacyjno-rekreacyjnego „Z nami bezpieczniej”, który odbył się na Błoniach nad Wartą. Uczestnikami festynu były dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa lubuskiego, którym przekazano wiele informacji nt. niebezpiecznych sytuacji, w których mogą się znaleźć podczas letniego wypoczynku. W organizację festynu zaangażowane były służby dbające
o bezpieczeństwo: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Powiadamiania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Patrol rozminowania, Komenda Poligonu Wędrzyn, Grupa ratownictwa specjalistycznego OSP, Straż Miejska oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, której pracownicy w utworzonym punkcie informacyjno-edukacyjnym prowadzili konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z zażywaniem „dopalaczy”, kolportaż materiałów edukacyjnych oraz konkurs wiedzy z zakresu zdrowego żywienia.

W załączeniu fotorelacja