Od dzisiaj w województwie lubuskim oficjalnie rozpoczyna się sezon kąpielowy. Dnia 15 czerwca br. działać zaczyna kąpielisko Przystań Wodna ZSMP w Łagowie nad jeziorem Łagowskim, w powiecie świebodzińskim.

W sezonie kąpielowym 2018 na terenie województwa zorganizowanych zostało 20 kąpielisk, wyznaczonych stosownymi uchwałami rad gmin.

Informacje o ww. kąpieliskach znajdą Państwo w Komunikacie nr 1/K/2018 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., pod adresem: http://wsse.gorzow.pl/kapieliska

Aktualne informacje o kąpieliskach, w tym o bieżących ocenach dotyczących jakości wody w kąpieliskach można uzyskać w Serwisie kapieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny pod adresem: http://sk.gis.gov.pl/