W dniach 9 i 10 czerwca  2018 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. włączyła się w obchody Dni Gorzowa, organizowane przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.

W utworzonych punktach informacyjno-edukacyjnych wykonywano pomiary ciśnienia tętniczego, tkanki tłuszczowej i pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu połączone z poradami i konsultacjami, wzbogaconymi tematycznymi materiałami edukacyjnymi, nt. zbilansowanej diety i roli aktywności fizycznej oraz poradami dotyczącymi skutków palenia tytoniu i metod pozbycia się tego nałogu. Osobom zainteresowanym profilaktyką raka piersi i jąder proponowano naukę samobadania piersi i jąder  na fantomach.

Ponadto prowadzono kolportaż materiałów edukacyjnych, dotyczących nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nowotworów skóry, profilaktyki innych uzależnień (alkoholu i dopalaczy) i bezpiecznych form letniego wypoczynku.

Osoby odwiedzające punkt zainteresowane były stanem swojego zdrowia i deklarowały chęć zmiany swoich nawyków zdrowotnych. Dzieci oraz ich rodzice chętnie brali udział w proponowanych konkursach wiedzy, gdzie nagrodami były gadżety, promujące zdrowy styl życia.