Na zaproszenie Prezesa Zarządu Fundacji Czysta Woda Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. włączyła się w organizację VI Konferencji Młodzieży Gorzów Wlkp. 2018 pod hasłem „Wakacje bez zagrożeń”, która odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej w dniu 7 czerwca 2018r.

Konferencja skierowana była do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którym przedstawiono zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń oraz sposobów i miejsc pomocy w trudnych sytuacjach.

W foyer budynku wystawione były stoiska z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi różnych instytucji, w tym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, której pracownicy udzielali konsultacji i porad nt. racjonalnego odżywiania, roli aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień oraz bezpiecznego wypoczynku. Porady wzbogacono kolportażem tematycznych materiałów edukacyjnych. Ponadto młodzież chętnie korzystała z alkogoogli i narkogoogli, symulujących stan organizmu po spożyciu alkoholu i zażyciu narkotyków.

Fotorelacja w załączeniu.