szkolna lawka.jpg

Stanowiska pracy w przedszkolu i w szkole, z których dzieci i młodzież  korzystają przez znaczną część dnia mają istotny wpływ na kształtowanie ich prawidłowej postawy. Niedostosowanie mebli do wzrostu uczniów powoduje nieprawidłowe  obciążenie poszczególnych części kręgosłupa oraz mięśni, jest przyczyną zmęczenia dzieci, prowadzi do deformacji kręgosłupa i utrwalania wad postawy.

Ulotka na ten temat.