Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.      włączyła się w obchody         100 - lecia Niepodległości Polski, uczestnicząc w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych na terenie gorzowskiego Kwadratu. W ramach uruchomionego punktu informacyjno-edukacyjnego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzili działania promujące zdrowy styl życia, w tym porady i konsultacje w zakresie zbilansowanej diety, profilaktyki nowotworów i uzależnień. Zainteresowaniem cieszyły się proponowane instruktaże, pokazy i ćwiczenia na fantomach w zakresie nauki samobadania piersi i jąder oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi i tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Szczególnym powodzeniem cieszył się rodzinny konkurs dla dorosłych i dzieci, który sprawdzał ogólny poziom wiedzy na temat zdrowia, a przekazywane tematyczne materiały edukacyjne były uzupełnieniem pozyskiwanych informacji i umiejętności.