Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w dniach 23-29 kwietnia br. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych.

W ramach obchodów, Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmi: „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”.

W załączeniu prezentujemy tematyczne materiały edukacyjne opracowane na potrzeby tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień”. Więcej informacji uzyskać można na stronach internetowych:

lub w Wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

herd immunity who plMeasles EIW 2018 WHO PLRubella EIW 2018 WHO PL

Jak działa szczepionka

#Szczepionki_działają