Na zaproszenie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. w dniu 11 kwietnia 2018 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. włączyła się do corocznej imprezy prozdrowotnej, skierowanej do całej społeczności szkolnej, organizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia. W nawiązaniu do tegorocznego hasła „Zdrowie dla wszystkich” celem imprezy było zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów i ich bliskich oraz pracowników szkoły.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.  uruchomili punkt informacyjno - edukacyjny, w którym udzielali porad z zakresu roli aktywności fizycznej, racjonalnego żywienia, profilaktyki nowotworów i szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto  wykonywano pomiary ciśnienia tętniczego, tkanki tłuszczowej, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz prowadzono naukę samobadania piersi na fantomach (pokazy, ćwiczenia  i instruktaże). W celu utrwalenia i uzupełnienia przekazywanych informacji dystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne, skierowane również do rodziców uczniów i pracowników szkoły, promujące wykonywanie bezpłatnych badań cytologicznych, mammograficznych i kolonoskopii.