Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia zaprasza do Centrum Dietetycznego Online (CDO), które realizowane jest ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

CDO zostało utworzone w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, dotyczące dostępu do bezpłatnego poradnictwa dietetycznego. Jest internetową poradnią dietetyczną, z której mogą skorzystać osoby dorosłe z dostępem do Internetu. Zespół CDO składa się z 6 wykwalifikowanych dietetyków oraz ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu żywienia i żywności. Wszyscy dietetycy ukończyli wyższe uczelnie kierunkowe oraz stale poszerzają i aktualizują swoją wiedzę tak, aby jak najlepiej pomóc każdemu pacjentowi.

Zapraszamy na www.poradnia.ncez.pl