Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 kwietnia  2018r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych  na terenie
województwa lubuskiego.

meld_10_2018.jpg

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 23-31  marca 2018 roku we wszystkich  województwach  Polski   nastąpił spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobneych.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 23-31.03 2018 roku zgłoszono
187 665 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 23031.03.2018r. wyniosła 54,27 na 100 tys. ludności  i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 23-31.03.2018r. zarejestrowano 5  zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 2491 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 316 osób mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym  1221 dzieci do 14 roku życia (tj. o 54 osoby więcej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wyniosła 27,22 na 100 tys. ludności i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekarze rodzinni skierowali 23 osoby do szpitala z objawami ze strony układu oddechowego.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 61 947  zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę, u 103 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę ( w tym  u 59 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę typu B i u 44 osób grypę typu  A ( w tym 14 AH1N1).  W okresie od 01.09.2017r. do 31.03.2018r.  w województwie lubuskim zmarły 2 osoby, u których  laboratoryjnie potwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A.