Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 marca  2018r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych  na terenie
województwa lubuskiego.

meld_7_2018.gif

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 1-7 marca 2018 roku tylko w 1  województwie Polski   nastąpił wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne ( woj. opolskie), w pozostałych 15 województwach, odnorowano spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 1-7.03 2018 roku zgłoszono 255 812 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 1-7.03.2018r. wyniosła 95,91 na 100 tys. ludności  i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 1-7.03.2018r. zarejestrowano 7  zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 3272  osoby z terenu województwa lubuskiego (tj. o 92 osoby mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym  1190 dzieci do 14 roku życia (tj. o 306 osób więcej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wyniosła 45,98 na 100 tys. ludności i była niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekarze rodzinni skierowali 20 osób do szpitala – w tym 19   z objawami ze strony układu oddechowego.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 52 875  zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę, u 56 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę ( w tym  u 33 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę typu B i u 15 osób grypę typu  A ( w tym 6 AH1N1).  W analizowanym okresie w województwie lubuskim zmarła 1 osoba, u której  laboratoryjnie potwierdzono zakażenie wirusem grypy typu A.