Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 marca  2018r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych  na terenie
województwa lubuskiego.

meld5_2018.jpg

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 23-28 luty 2018 roku w 10 województwach Polski  nastąpił wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne oraz w 6 województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, odnorowano spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 23-28 lutego 2018 roku zgłoszono 248 016 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 23-28.02.2018r. wyniosła 107,58 na 100 tys. ludności  i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 23-28.02.2018r. zarejestrowano 3  zgony z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 3364 osoby z terenu województwa lubuskiego (tj. o 243 osoby mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym  884 dzieci do 14 roku życia (tj. o 374 osoby mniej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wyniosła 55,15 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekarze rodzinni skierowali 10 osób do szpitala - 8 z objawami ze strony układu oddechowego, 3 z powodu innych objawów.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 49 421  zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę, u 40 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę ( w tym  u 25 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę typu B i u 15 osób grypę typu  A ( w tym 4 AH1N1).