Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego 2018r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych  na terenie
województwa lubuskiego.

meld5_2018.jpg

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 16-22 luty 2018 roku w 10 województwach Polski  nastąpił wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne oraz w 6 województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim, odnorowano spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 16-22 lutego 2018 roku zgłoszono 269 682 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 16-22.02.2018r. wyniosła 100,27 na 100 tys. ludności  i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 16-22.02.2018r. zarejestrowano 3  zgony z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległo 3607 osób z terenu województwa lubuskiego (tj. o 646 osób mniej niż w poprzednim tygodniu), w tym  1258 dzieci do 14 roku życia (tj. o 448 osób mniej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wyniosła 50,68 na 100 tys. ludności i była nieco niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekarze rodzinni skierowali 11 osób do szpitala - 8 z objawami ze strony układu oddechowego, 3 z powodu innych objawów.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 45 580  zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę, u 25 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę ( w tym  u 16 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę typu B i u 9 osób grypę typu  A ( w tym 2 AH1N1).