Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 lutego 2018r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych  na terenie
województwa lubuskiego.

meld3.jpg

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w okresie od dnia 1-7 luty 2018 roku w 15 województwach Polski  nastąpił wzrost zapadalności zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, za wyjątkiem 1 województwa lubelskiego, w których odnorowano spadek zapadalności zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych.

W Polsce wg. danych NIZP-PZH w okresie od dnia 1-7 lutego 2018 roku zgłoszono 242 959 zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań na grypę  (średnia dzienna  zapadalność w okresie 1-7.02.2018r. wyniosła 90,33 na 100 tys. ludności  i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym).

W Polsce w okresie 1-7.02.2018r. nie odnotowano zgonów z powodu grypy.

W omawianym okresie zachorowaniu uległy 4733 osoby z terenu województwa lubuskiego (tj. o 155 osób więcej niż w poprzednim tygodniu), w tym  2010 dzieci do 14 roku życia (tj. o 74 osób mniej niż w poprzednim tygodniu). Średnia dzienna zapadalność wyniosła 66,51 na 100 tys. ludności i była wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Lekarze rodzinni skierowali 5 osób do szpitala - 2 z objawami ze strony układu oddechowego, 3 z powodu innych objawów.

Od początku sezonu epidemicznego 2017/2018 tj. od 1 września 2017r. do dnia dzisiejszego w województwie lubuskim zarejestrowano 37 095  zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę, u 10 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę ( w tym  u 8 osób laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na grypę typu B i u 2 osób grypę typu  A H1N1).