W dniach 8-9 stycznia br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dotyczące Prawa zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia omówiono m.in. zasady szacowania wartości zamówienia, zasady pozyskiwania ofert i wyboru najlepszej oferty.

W przedsięwzięciu udział wzięli pracownicy wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych z terenu województwa lubuskiego.