30 listopada br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS zorganizowane w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. W warsztatach uczestniczyli uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Poprzez nasze działania zwiększamy poziom wiedzy uczniów na temat HIV/AIDS i kształtujemy ich postawy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie.  Promujemy wolne od lęków i uprzedzeń postawy w stosunku do osób żyjących z HIV, ich rodzin oraz bliskich. Ważnym elementem naszej edukacji jest również informowanie o miejscach,  w których można wykonać testy w kierunku HIV i podjąć leczenie.