Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zachęca do zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpiecznego grzybobrania

https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/391-grzyby?highlight=WyJncnp5YnkiXQ%3D%3D