Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli wprowadził zakaz kąpieli do odwołania w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na jeziorze Sławskim z uwagi na wizualne pogorszenie się jakości wody i nieakceptowalny zapach.

Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie nr 8 dotyczącym jakości wody w zgłoszonych kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego.

http://wsse.gorzow.pl/images/zalaczniki/hk/Komunikat-nr-8_09.08.2017.pdf

Wykaz kąpielisk w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Serwisie kąpieliskowym, pod adresem: http://sk.gis.gov.pl/