Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje Komunikat nr 7 dotyczący jakości wody w zgłoszonych kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego.

http://wsse.gorzow.pl/images/zalaczniki/hk/Komunikat-nr_7-z-dnia-04.08.2017-1.pdf

Wykaz kąpielisk w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Serwisie kąpieliskowym, pod adresem: http://sk.gis.gov.pl/