16 lutego 2017 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja inaugurująca II edycję Wojewódzkiego Programu Antydopalaczowego pn. "Dopalam się Sobą", której organi...

W WSSE w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie nt. „Znakowania żywności”.W szkoleniu uczestniczyli pracownicy piony bezpieczeństwa żywności powiatowych stacji sanitarno – epidemiologiczny...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na tereni...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2017r. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań ...

W roku 2016 jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej działające na terenie województwa lubuskiego stwierdziły 52 choroby zawodowe oraz wydały 27 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby ...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych na tereni...

Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Gorzowie Wlkp. o otrzymanych w 2016 r. zgłoszeniach podejrzeń zatruć środkami zastępczymi – tzw. „dopalaczami...

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu...? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny.26 stycznia rozpoczęła się nowa kampania społeczna organizowana w ramach projektu KIK/68 pn. ...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wdrożyła elektroniczny system odbioru sprawozdań z badań wody i materiału biologicznego od ludzi prze...