Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwią...

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. informuje, że od dnia 04 marca 2020r. do odwołania Laboratorium nie wykonuje badań w kierunku jaj pasożytów w kale i patogenów ...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż codziennie aktualizowane komunikaty dla osób podróżujących zamieszczane są na stronie Głównego Inspektoratu Sa...

Mając na uwadze komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Go...

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszar...

Od stycznia 2020 roku działalność  Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gorzowie Wlkp.,  wykonującego bezpłatne, anonimowe...

OŚWIADCZENIE             W związku z wypowiedzią medialną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 4 marca 2020 r...

  Nowy system ma ułatwić przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza, jak również usprawnić nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad żywnością objętą obowiązkiem...

  Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importer...