Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy dwóch odrębnych obszarów zagrożeń związanych z:

  • nadmiernym zagęszczeniem osób przebywających na plaży, pomostach kąpieliska
    i korzystaniem z dostępnej w jego obrębie infrastruktury,
  • jakością wody i prawdopodobieństwem jej zanieczyszczenia, a tym samym ryzykiem szerzenia się zakażenia drogą wodną, głównie przez inhalację aerozolu powstającego z rozpryskiwanej wody, który może zawierać cząstki wirusa.

W obu przypadkach najważniejsze jest przeciwdziałanie szerzeniu się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

Link do szczegółowych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli: https://sk.gis.gov.pl/zalecenia/Zalecenia_GIS.pdf

 

Linki do wykazu kąpielisk oraz wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w województwie lubuskim:

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2020

Kąpieliska w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2020

 

 Linki do komunikatów:

Komunikat nr 2/MOWdK/2020 dotyczy jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Komunikat nr 1/MOWdK/2020 dotyczy jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Komunikat nr 3/K/2020 dotyczący ilości kąpielisk w województwie lubuskim w sezonie kąpielowym 2020

Komunikat nr 2/K/2020 dotyczący ilości kąpielisk w województwie lubuskim w sezonie kąpielowym 2020

Komunikat nr 1/K/2020 dotyczący ilości kąpielisk w województwie lubuskim w sezonie kąpielowym 2020