Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa Prawo Wodne wprowadziła w życie istotne zmiany w odniesieniu do funkcjonowania kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Istotną zmianą...

Komunikat nr 3 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. kąpielisk z dnia 18 lipca 2019 r.lipca 2019 r. Komunikat nr 2 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkieg...

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy w zakresie sinic. Zawiera ogólne informacje dotyczące sinic jak również wskazuje na przyczyny i skutki zakwitów sinic, zagrożenia zdrowotne związ...