Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa Prawo Wodne wprowadziła w życie istotne zmiany w odniesieniu do funkcjonowania kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Istotną zmianą...

Kąpieliska w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2018 Kąpieliska w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2017 Kąpieliska w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2016  ...

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy w zakresie sinic. Zawiera ogólne informacje dotyczące sinic jak również wskazuje na przyczyny i skutki zakwitów sinic, zagrożenia zdrowotne związ...