W załączeniu prezentacje z warsztatów nt. zakażeń szpitalnych, które odbyły się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 15.12.2017 r 1. Zagrożeni e epidemiologiczne ze strony drobnoustrojó...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w miesiącu lutym 2018 r. Punkt Szczepień będzie czynny w środę 7.02.2018 r. w godz. 10:00 - 13:30. Serdecznie z...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny udostępnił dla Państwa nową, odświeżo...